Leitura 2

VoltarNovembroDezembroJaneiroFevereiro
dia 1Sl 112Sl 142Pv 19Ct 7
dia 2Sl 113Sl 143Pv 20Ct 8
dia 3Sl 114Sl 144Pv 21IRs 5
dia 4Sl 115Sl 145Pv 22IRs 6
dia 5Sl 116Sl 146Pv 23IRs 7
dia 6Sl 117Sl 147Pv 24IRs 8
dia 7Sl 118Sl 148Pv 25IRs 9
dia 8Sl 119Sl 149Pv 26IRs 10
dia 9Sl 120Sl 150Pv 27IRs 11
dia 10Sl 121IRs 1Pv 28IRs 12
dia 11Sl 122IRs 2Pv 29IRs 13
dia 12Sl 123IRs 3Pv 30IRs 14
dia 13Sl 124IRs 4Pv 31IRs 15
dia 14Sl 125Pv 1Ec 1IRs 16
dia 15Sl 126Pv 2Ec 2IRs 17
dia 16Sl 127Pv 3Ec 3IRs 18
dia 17Sl 128Pv 4Ec 4IRs 19
dia 18Sl 129Pv 5Ec 5IRs 20
dia 19Sl 130Pv 6Ec 6IRs 21
dia 20Sl 131Pv 7Ec 7IRs 22
dia 21Sl 132Pv 8Ec 8IIRs 1
dia 22Sl 133Pv 9Ec 9IIRs 2
dia 23Sl 134Pv 10Ec 10IIRs 3
dia 24Sl 135Pv 11Ec 11IIRs 4
dia 25Sl 136Pv 12Ec 12IIRs 5
dia 26Sl 137Pv 13Ct 1IIRs 6
dia 27Sl 138Pv 14Ct 2IIRs 7
dia 28Sl 139Pv 15Ct 3IIRs 8
dia 29Sl 140Pv 16Ct 4  
dia 30Sl 141Pv 17Ct 5  
dia 31  Pv 18Ct 6